صورت حساب فروش کالا

وضعیت فاکتور : در گردش

شماره فاکتور : 3

تاریخ : 1400/10/23

خریدار : مهران طورانی

شماره تماس : 09124771450

آدرس : خیابان دماوند - بین آیت و خاقانی - بالاتر از ابوریحان - پلاک 499

کد اقتصادی : 001

کد پستی : 1647945788

ردیف شماره ارجاع کد کالا/خدمات شرح کالا/خدمات تعداد/مقدار واحد قیمت واحد جمع مبلغ تخفيف مبلغ كل با تخفيف متن چاپی
1 2 1 دراپ 2 کر با ساپورت و مهاردراپ 2 کر با ساپورت و مهار 10000 کیلومتر (km) 2,000 20,000000000,000 0 20,000,000 2-12 Core Tight Buffer Breakout Optical Fiber Cable
2 322 1 دراپ 2 کر با ساپورت و مهاردراپ 2 کر با ساپورت و مهار 10000 کیلومتر (km) 2,000 20,000,000 0 20,000,000 2-12 Core Tight Buffer Breakout Optical Fiber Cable

شرایط فروش : نقدی

جمع کل: 20,000,000 0 20,000,000

توضیحات : تحویل 50 % از سفارش تا پایان ماه جاری و و مابقی 3 ماه بعد از تاریخ پرداخت

خریدار : مهران طورانیتنظیم کننده : محدثه نوریبازبین : محدثه نوریتایید کننده : محدثه نوریچاپ دریافت PDF